SITUATIA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AGAPIA --2019

13-02-2019

 

REGISTRUL   ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI LOCAL

 AL COMUNEI  AGAPIA

--2019—

REGISTRU HOTĂRȂRI ADOPTATE

Nr.

Data / Tipul sedintei

Hotarari  adoptate

HCL atasat

 

 

 

v 30  IANUARIE 2019 – ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ

 

1.      Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncã  prestate de catre beneficiarii de  ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare - CLICK

Anexă HCL 1 din  2019

2.      Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a  

     locurilor in care contravenientii vor presta munca in folosul  comunitatii   

     in anul 2019 – CLICK

3.      Hotarare privind aprobarea realizarii unor reparatii curente in sediul Primariei comunei Agapia- - CLICK

4.      Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului „Schimbare invelitoare si accesorii la sediul Primariei comunei Agapia”- - CLICK

5.      Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- - CLICK

6.      Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2019 la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt- - CLICK

ANEXA- HCL NR.6  DIN 30 IAN 2019

7.      Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei lunare de intretinere pentru persoanele varsnice beneficiare ale serviciilor sociale din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec in anul 2019- - CLICK

8.      Hotarare privind actualizarea Anexei la HCL nr.64/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul Primariei comunei Agapia incepând cu data de 01.01.2019, in condiţiile Legii nr.153/2017 si raportat salariul minim garantat in plata la data de 1.01.2019-- CLICK

ANEXA-  HCL NR.8 DIN 30 IAN 2019

9.      Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Agapia in Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT” referitor la tarife servicii conexe- CLICK

ANEXA1 LA HCL 9 DIN 30 IAN 2019

ANEXA 2 LA HCL 9 DIN 30 IAN 2019

10. Hotarare privind insusirea in patrimoniul comunei Agapia a autoturismului DACIA LOGAN, transferat fara plata de la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Moldova-Nord- Unitatea de Administrare Neamt- CLICK

11. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie si martie 2019- CLICK

12. Hotarare privind introducerea contributiei la economia circulara pentru anul 2019 si modul de transpunere in practica a prevederilor OUG. nr.74/2018 pana la aprobarea noilor tarife de salubrizare(completare ordine de zi)- - CLICK

 

 

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.